نقد و بررسی اجمالی

خرید انکودر sew

انکودر sew میزان چرخش به شکل آنالوگ آن را به شکل پالس در بخش خروجی نمایش می دهد البته گاهی هم به شکل سیگنال نمایش شکل می گیرد. در چنین شرایطی جابجایی دورانی و سرعت و شتاب به شکل دقیق و صحیحی اندازه گیری می شود.

اینکودر sew در الکتروموتورها

اینکودر sew که از محصولات گیربکس sew امروزه در الکتروموتورها نیز استفاده می شود و البته در محرکه های دورانی نیز استفاده مشخصی از این محصول می شود.

در نظر داشته باشید که در بسیاری از کاربردها نیاز است که سرعت دروان و همینطور موقعیت محور دوران به شکل دقیق ارزیابی شود که خرید اینکودر sew می تواند یک گزینه خوب باشد.

نقد و بررسی