فروشگاه تخصصی تجهیزات صنعتی

کوپلینگ الاستیک SIT

دسته : برند:

کوپلینگ الاستیک SIT

کوپلینگ الاستیک SIT

انتقال قدرت و حرکت در ماشین های دوار به روش های مختلفی انجام می گردد که بطور کلی به دو دسته انتقال قدرت مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندی می شوند. کوپلینگ های انتقال قدرت از مهمترین اجزاء انتقال قدرت مستقیم در ماشین های دوار هستند که توان و حرکت را از محور ماشین محرکه Driver به محور ماشین متحرک Driven که معمولا همراستا با هم هستند بدون تغییر در سرعت و راستای دوران منتقل می کنند. علاوه بر انتقال قدرت و حرکت در ماشین های دوار کوپلینگ ها مزیت های زیر را نیز دارا می باشند:

•    جذب محدود بارگذاری های ناگهانی و ارتعاشات و ممانعت از انتقال آنها از یک ماشین دوار به ماشین دیگر؛

•    جبران ناهمراستایی های شعاعی، زاویه ای و محوری بین دو محور دوار؛

•    قابل استفاده در شرایط نصب افقی و عمودی بوده و به آسانی نوسانات بار و تغییر جهت چرخش را تحمل می کنند؛

•    امکان ضد جرقه کردن کوپلینگ در نتیجه قابل استفاده در محیط های با خطر انفجار نیز می باشند.

کوپلینگ الاستیک SIT

کوپلینگ الاستیک SIT

کوپلینگ های الاستیک از مهمترین اجزاء انتقال قدرت مستقیم در ماشین های دوار هستند که توان و حرکت را از محور ماشین محرکه Driver به محور ماشین متحرک Driven که معمولا همراستا با هم هستند بدون تغییر در سرعت و راستای دوران منتقل می کنند.

ظرفیت انتقال گشتاور کوپلینگ های الاستیک برای کاربردهای مختلف مناسب است؛

قابلیت اطمینان این کوپلینگ ها خوب و جذب بارهای ناگهانی و ارتعاشات در این نوع کوپلینگ براحتی انجام می شود؛

ناهمراستایی های شعاعی و زاویه ای و نوسانات محوری محدود به دلیل انعطاف پذیری واسطه الاستیک به خوبی جبران می شود؛

کوپلینگ های الاستیک قابل استفاده در شرایط نصب افقی و عمودی بوده و به آسانی نوسانات بار و تغییر جهت چرخش را تحمل می کنند؛

امکان عایق کردن دو نیمه کوپلینگ الاستیک از نظر الکتریکی وجود دارد، در نتیجه قابل استفاده در محیط های با خطر انفجار نیز می باشند.

ویژگی ها:

  • کوپلینگ الاستیک بدون لقی و با دقت بالا
  • قابلیت جذب شوک و ارتعاشات توسط واسطه الاستیک
  • قابل نصب به صورت کلمپی و یا استفاده از رینگ قفل کن

کوپلینگ الاستیک SIT

Suggested products
محصولات پیشنهادی