فروشگاه تخصصی تجهیزات صنعتی

پمپ دنده ای کلاس HFP ایران تولید

پمپ دنده ای کلاس HFP ایران تولید

پمپ دنده ای کلاس HFP ایران تولید

پمپ پمپیران فعالیت خود را در سال 1354 آغاز کرد و ساخت انواع پمپ ها را تحت لیسانس و زیر نظارت KSB آلمان شروع کرد.

کارخانه پمپیران

شرکت پمپيران در تبریز با مساحت 87500 متر مربع احداث گرديده و كارگاه های تولیدی، آزمايشگاه ها و ساختمان های پشتیبانی آن 40000 متر مربع بوده و تعداد كل پرسنل این شركت 400 نفر می باشد.

پمپ دنده ای کلاس HFP ایران تولید

پمپ دنده ای کلاس HFP ایران تولید

پمپ دنده ای کلاس HFP ایران تولید

پمپ دنده ای کلاس HFP تیپ 3
دور (دقیقه) ارتفاع انتقال (متر) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات)
700 20 25 سبک 0.37
700 20 25 سنگین 0.5
700 50 25 سبک 0.55
700 50 25 سنگین 0.75
900 20 32 سبک 0.55
900 20 32 سنگین 0.75
900 50 32 سبک 0.75
900 50 32 سنگین 1.1
1400 20 50 سبک 0.75
1400 20 50 سنگین 1.1
1400 50 50 سبک 1.1
1400 50 50 سنگین 1.5
پمپ دنده ای کلاس HFP تیپ 4
دور (دقیقه) ارتفاع انتقال (متر) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات)
700 20 30 سبک 0.55
700 20 30 سنگین 0.75
700 50 30 سبک 0.75
700 50 30 سنگین 1.1
900 20 40 سبک 0.75
900 20 40 سنگین 1.1
900 50 40 سبک 1.1
900 50 40 سنگین 1.5
1400 20 65 سبک 1.1
1400 20 65 سنگین 1.5
1400 50 65 سبک 1.5
1400 50 65 سنگین 2.2
پمپ دنده ای کلاس HFP تیپ 5
دور (دقیقه) ارتفاع انتقال (متر) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات)
700 20 60 سبک 1.1
700 20 60 سنگین 1.5
700 50 60 سبک 1.5
700 50 60 سنگین 1.5
700 50 60 سبک 2.2
900 20 83 سنگین 1.5
900 20 83 سبک 2.2
900 50 83 سنگین 2.2
900 50 83 سبک 3
پمپ دنده ای کلاس HFP تیپ 6
دور (دقیقه) ارتفاع انتقال (متر) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات)
700 20 103 سبک 2.2
700 20 103 سنگین 3
700 50 103 سبک 3
700 50 103 سنگین 4
900 20 133 سبک 3
900 20 103 سنگین 4
900 50 133 سبک 4
900 50 133 سنگین 5.5

پمپ دنده ای کلاس HFP ایران تولید

Suggested products
محصولات پیشنهادی