فروشگاه تخصصی تجهیزات صنعتی

کوپلینگ دنده ای SIT

دسته : برند:

کوپلینگ دنده ای SIT

کوپلینگ دنده ای SIT

انتقال قدرت و حرکت در ماشین های دوار به روش های مختلفی انجام می گردد که بطور کلی به دو دسته انتقال قدرت مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندی می شوند. کوپلینگ های انتقال قدرت از مهمترین اجزاء انتقال قدرت مستقیم در ماشین های دوار هستند که توان و حرکت را از محور ماشین محرکه Driver به محور ماشین متحرک Driven که معمولا همراستا با هم هستند بدون تغییر در سرعت و راستای دوران منتقل می کنند. علاوه بر انتقال قدرت و حرکت در ماشین های دوار کوپلینگ ها مزیت های زیر را نیز دارا می باشند:

•    جذب محدود بارگذاری های ناگهانی و ارتعاشات و ممانعت از انتقال آنها از یک ماشین دوار به ماشین دیگر؛

•    جبران ناهمراستایی های شعاعی، زاویه ای و محوری بین دو محور دوار؛

•    قابل استفاده در شرایط نصب افقی و عمودی بوده و به آسانی نوسانات بار و تغییر جهت چرخش را تحمل می کنند؛

•    امکان ضد جرقه کردن کوپلینگ در نتیجه قابل استفاده در محیط های با خطر انفجار نیز می باشند.

کوپلینگ دنده ای SIT

کوپلینگ دنده ای SIT

دسته بندی کوپلینگ ها: 

•    کوپلینگ های الاستیک،

•    کوپلینگ های دیسکی انعطاف پذیز،

•    کوپلینگ های دنده ای،

•    کوپلینگ های ضد انفجار،

•    کوپلینگ های بدون لقی،

•    کوپلینگ های هیدرولیک و …

کوپلینگ دنده ای SIT

Suggested products
محصولات پیشنهادی