فروشگاه تخصصی تجهیزات صنعتی

کوپلینگ بدون لقی SIT

دسته : برند:

کوپلینگ بدون لقی SIT

کوپلینگ بدون لقی SIT

انتقال قدرت و حرکت در ماشین های دوار به روش های مختلفی انجام می گردد که بطور کلی به دو دسته انتقال قدرت مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندی می شوند. کوپلینگ های انتقال قدرت از مهمترین اجزاء انتقال قدرت مستقیم در ماشین های دوار هستند که توان و حرکت را از محور ماشین محرکه Driver به محور ماشین متحرک Driven که معمولا همراستا با هم هستند بدون تغییر در سرعت و راستای دوران منتقل می کنند. علاوه بر انتقال قدرت و حرکت در ماشین های دوار کوپلینگ ها مزیت های زیر را نیز دارا می باشند:

•    جذب محدود بارگذاری های ناگهانی و ارتعاشات و ممانعت از انتقال آنها از یک ماشین دوار به ماشین دیگر؛

•    جبران ناهمراستایی های شعاعی، زاویه ای و محوری بین دو محور دوار؛

•    قابل استفاده در شرایط نصب افقی و عمودی بوده و به آسانی نوسانات بار و تغییر جهت چرخش را تحمل می کنند؛

•    امکان ضد جرقه کردن کوپلینگ در نتیجه قابل استفاده در محیط های با خطر انفجار نیز می باشند.

خرید کوپلینگ بدون لقی sit

کوپلینگ بدون لقی SIT

دسته بندی کوپلینگ ها: 

•    کوپلینگ های الاستیک،

•    کوپلینگ های دیسکی انعطاف پذیز،

•    کوپلینگ های دنده ای،

•    کوپلینگ های ضد انفجار،

•    کوپلینگ های بدون لقی،

•    کوپلینگ های هیدرولیک و …

کوپلینگ بدون لقی SIT

Suggested products
محصولات پیشنهادی